Stowarzyszenie Przyjaciele Łopuchowa

Idź do spisu treści

Menu główne

INFORMACJE
bieżące, drobne, codzienne dotyczące szkoły i przedszkola
patrz poniżej
Facebook

Pierwszą szkołę w Łopuchowie założono w 1835 roku. Na jej lokalizację wybrano stary budynek z muru pruskiego, przekładanego glina, w którym wcześniej mieściła się karczma. Pierwszy tutejszy nauczyciel pan Jakubowski posiadał w 1835 roku
3 morgi
i 110 prętów ziemi w Sławicy (wg dzisiejszych jednostek ok. 0.95ha). Ponadto pobierał pensję w wysokości 25 talarów od państwa oraz 29 talarów od dziedzica. Dodatkowo nagradzano go zbożem i grochem a także zapewniano mu obiad

i kolację.
Stara szkoła funkcjonowała do 1908 roku. Wtedy postawiono nowy budynek szkolny z dwiema izbami lekcyjnymi i dwoma mieszkaniami dla nauczycieli. Budynek ten używany jest do dnia dzisiejszego. Obiekt po starej szkole zaadoptowano na mieszkanie i w takim stanie funkcjonuje nadal.
Do roku 1918 w szkole nauczano w języku niemieckim. W tymże języku prowadzono również kronikę szkolną oraz całą dokumentację. W późniejszych latach nauka odbywała się w języku polskim. Po I wojnie światowej brakowało nauczycieli i problem ten nie ominął także łopuchowskiej szkoły. Sprowadzono więc nauczycieli z innych miejscowości. Wśród nich znalazła się pani Domoradzka, która pochodziła aż z Wilna. Po wybuchu II wojny światowej dzieci przerwały naukę. Rok później Niemcy rozpoczęli edukację, niestety ponownie w języku niemieckim. Zaczęło brakować odpowiednio wykwalifikowanych wykładowców, wobec czego
w szkole uczyły osoby ze wsi, które znały język okupanta. Podczas wojny w Szkole Podstawowej w Łopuchowie uczyły się początkowo dzieci polskie, później dzieci niemieckie, a uczniowie z Łopuchowa musieli dojeżdżać do szkoły w Wojnowie. Przez cały okres okupacji w szkole pracowała tylko jedna nauczycielka. Do roku 1945 szkoła była czteroklasowa i nadal uczył jeden nauczyciel. W latach 1945-1951, nauka w szkole podstawowej została wydłużona
i trwała pięć lat.
Z biegiem czasu liczba dzieci rosła. W 1951 roku w szkole pracowało już
4 nauczycieli, a obowiązkowa nauka w szkole trwała 7 lat. W tym też roku zmieniono pokój z mieszkania nauczycielskiego na trzecią salę lekcyjną, a czwartą izbę, w której nauczano, urządzono w pałacu. Trudne warunki lokalowe wymuszały znalezienie nowego rozwiązania. Niestety taki stan trwał do 1968 roku. Starania
o budowę nowej szkoły prowadzone były już przez ówczesnego jej kierownika Bernarda Wizę. W roku 1965 kierownictwo nad placówką objął Marian Urbański nauczyciel zatrudniony od września 1964 roku.
Obecna szkoła zbudowana została zgodnie z projektem z 20 marca 1968 roku. Budowa tej placówki zakończona została pod koniec grudnia 1968 roku. 1 stycznia 1969 roku oddano do użytku nowy gmach szkolny, składający się z dwóch budynków,
o przeznaczeniu edukacyjnym oraz oddzielny, dwurodzinny dom mieszkalny dla nauczycieli. Budynek szkolny doskonale funkcjonuje do dnia dzisiejszego.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego